प्रथम नगर सभाबाट पारित धुलिखेल नगरपालिकाको लागि आ.व.२०७४/०७५ का लागि वार्षिक नीति,कार्यक्रम तथा बजेट |

 आ.व २०७४/०७५ को लागि प्रथम नगर सभाबाट पारित धुलिखेल नगरपालिकाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेट ,बिस्तृत जानकारीका लागि तलको लिंकमा जानुहोस |