Public Procurement / Tender Notices

व्याक–हू लोडर संचालनको लागि सेवा करारमा लिने बारे सूचना

धुलिखेल नगरपालिका काार्यलय

धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक

प्रथम पटक पकाशित मिति २०७३/०४/२८

फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यसम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्र भित्र उत्पन्न हुने फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

Preparation of Dhulikhel Municipality's Profile

Notice Regarding Preparation of Profile of the municipality

First Publication Date- 2072-12-20 BS

Procurement Notice for Solar Light Installation

सूचना

मिति २०७२-११-०६ मा प्रकाशित सूचना

ब्याक हु लोडर खरिद

 

Invitation for Bids

Office of Dhulikhel Municipality

Dhulikhel Kabharepalanchok

 

Invitation for Bids for Procurement of Supply and Delivery of Backhoe Loader

First date of publication:  2072/8/11