अध्ययन अवलोकन भ्रमणका क्रममा पाल्नुभएका भिमाद नगरपालिका तनहुँका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि ज्यूहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम: