दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस भएका भूकम्प पिडित लाभग्राहीहरुको सुची