धुलिखेल नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको २०७५/७/९ गते नगरपालिका शभाहलमा बसेको बैठक...