धुलिखेल नगरपालिकालाई खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा समारोह !!!