Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

धुलिखेल नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण विध्यालयका शैक्षिक विकासका लागि जारी गरिएको प्रतिबद्दता पत्र

धुलिखेल नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण विध्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रध्यानापक र सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष लगायतका सरोकारवालाहरुको बैठकबाट न.पाको समग्र शैक्षिक विकासका लागि जारी गरिएको प्रतिबद्दता पत्र

मिति:२०७४ भाद्र ९ गते

Supporting Documents: