सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरिक्षण गर्न निबेदन दिने सम्बन्धि धुलिखेल नगरपालिकाको सूचना !!!