नगरपालिकाले आफ्ना सूचना,जानकारी तथा गतिबिधिहरु बिभिन्न मध्ययमद्वारा जनमानस तथा नगरवासी सम्म पुर्याउन सफल छ या छैनमा के भन्नु हुन्छ ?

सफल भएको
89% (295 votes)
सफल नभएको
11% (35 votes)
Total votes: 330