नगरपालिकाले आफ्ना सूचना,जानकारी तथा गतिबिधिहरु बिभिन्न मध्ययमद्वारा जनमानस तथा नगरवासी सम्म पुर्याउन सफल छ या छैनमा के भन्नु हुन्छ ?

सफल भएको
82% (63 votes)
सफल नभएको
18% (14 votes)
Total votes: 77