तपाईलाई हाम्रो वेबसाईट कस्तो लाग्यो ??

राम्रो
70% (37 votes)
ठिकै
19% (10 votes)
नराम्रो
11% (6 votes)
Total votes: 53