तपाई नगरपालिकाबाट भैरहेका कामकारबाही प्रति के राय व्यक्त गर्नुहुन्छ ?

राम्रो
44% (49 votes)
सन्तोषजनक
36% (40 votes)
सुधारको आवश्यक
20% (22 votes)
Total votes: 111