तपाई नगरपालिकाबाट भैरहेका कामकारबाही प्रति के राय व्यक्त गर्नुहुन्छ ?

राम्रो
46% (48 votes)
सन्तोषजनक
37% (39 votes)
सुधारको आवश्यक
17% (18 votes)
Total votes: 105