धुलिखेल नगरपालिकाका १२ वटै वडा कार्यालयहरुबाट ६० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुको परिचयपत्र मिति २०७४ चैत्र २६ गतेदेखि वितरण भईरहेको हुनाले सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुले जेष्ठ नागरिकहरुको परिचयपत्रको लागि आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराईन्छ

धुलिखेल आयुर्वेद औषधालय हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन कार्यक्रम

एकीकृत सहरी विकास योजना प्रस्तुतीकरण....

Pages