सूचना तथा समाचार

धुलिखेल नगरपालिका केन्द्रीय पंजीकरण विभागद्वारा सम्मानित |||

धुलिखेल नगरपालिकाले Online प्रणालीको विस्तार/ बैकिङ्ग प्रणालीको अवलम्बन / समग्र रुपमा स्थानीय तहबाट पंजीकरण/ सामाजिक सुरक्षा तर्फ उल्लेखनीय तथा उत्कृष्ट कार्य संचालन गरे अनुरुप, नगरपालिकाको उच्च मूल्यांकन गर्दै केन्द्रीय पंजीकरण विभागद्वारा सम्मान-पत्र सहित सम्मानित हुन सफल भएको छ |||

धुलिखेल नगरपालिका तथा Micro Enterprise Development program UNDP बीच उद्यमशीलता बिकास स्वरोजगार प्रबर्धन र गरिबि निवारण गर्ने कार्यका लागि दुइ पक्ष बीच सम्झौता सम्पन्न !

मिति:२०७४/०६/०९ गते

आ.व. ०७४/०७५ को पहिलो किस्ता अनुरुप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी धुलिखेल नगरपालिकाको सूचना