सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुन:दोश्रो पटक आय आर्जन ठेक्का बन्दोबस्त आह्वानको सूचना

For more details: http://bit.ly/2xbEGxi

आ.व.०७४/०७५ को लागि मौजुदा सुचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिका

आ.व.२०७४/०७५ को लागि कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने मालसामान  खरिद तथा मर्मत सम्भार आदी विविध कार्यका लागि नियमानुसार प्राप्त भएका सप्लायर्सहरुको  विवरण सुचिकृत गरिएको र उक्त विवरण तलको लिंकमा गई हेर्न सकिनेछ |

आ.व.२०७४/०७५ का लागि ईन्टरकम,टेलिफोन मर्मत आदि कार्यको वार्षिक मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम