FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरुको सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने वारे सूचना

धुलिखेल नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले मिति २०७४ श्रावण ३२ गते भित्र सम्पत्ती विवरण पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |----सामान्य प्रशासन शाखा धुलिखेल नगरपालिका

सम्पत्ती विवरण फाराम डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा गई डाउनलोड गर्न सकिन्छ |

Supporting Documents: