FAQs Complain Problems

समाचार

धुलिखेल नगरपालिकाको स्वस्थ सहर (Healthy City) कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण वडाहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्यांक संकलन कार्यको लागि धुलिखेल अस्पतालको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गर्न धुलिखेल नगरपालिका र धुलिखेल अस्पताल बीच सम्झौता सम्पन्न !!

धुलिखेल नगरपालिकाको स्वस्थ सहर (Healthy City) कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण वडाहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्यांक संकलन कार्यको लागि धुलिखेल अस्पतालको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गर्न लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने गरि धुलिखेल नगरपालिका र धुलिखेल अस्पताल बीच सम्झौता सम्पन्न !!