FAQs Complain Problems

समाचार

नगर विकास कोषको सहयोगमा Design, Development and implementation ICT-Based services delivery System" संचालन गरि Digital पालिका निर्माण गर्न नगर प्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, परामर्श दाता एबं प्राविधिकहरु विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन हुँदै !!

नगर विकास कोषको समन्वय एबं युरोपियन युनियनको वित्तीय सहयोगमा संचालित नगरपालिको वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (MFCB) अन्तर्गत Design, Development and implementation ICT-Based services delivery System" संचालन गरि Digital पालिका निर्माण गर्न नगर प्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, परामर्श दाता एबं प्राविधिकहरु विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन हुँदै