FAQs Complain Problems

समाचार

नगर विकास कोष ,DFID EU को सहकार्यमा नगरपालिकामा संचालित विभिन्न परियोजना (Land Pooling,Shoping Copmlex, Street Addressing system सहित को घर धुरी सर्वेक्षण लगायत) को प्रगति प्रतिबेदन प्रस्तुतीकरण एबं छलफल कार्यक्रम नगर सभाहलमा संचालन हुँदै !!