FAQs Complain Problems

समाचार

Tokyo Women's Medical University का Department of International Affairs and Tropical Medicine का प्रोफेसर Mr.Tomohiko Sugishita संग धुलिखेल नगरपालिकाको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) बिषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नु हुँदै नगरप्रमुख ज्यु !!

Tokyo Women's Medical University का Department of International Affairs and Tropical Medicine का प्रोफेसर Mr.Tomohiko Sugishita संग धुलिखेल नगरपालिकाको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) बिषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नु हुँदै नगरप्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ ज्यु !!