Brief Introduction

Dhulikhel , a place  filled with majestic beauty is located in kavrepalanchok district at the Eastern rim of Kathmandu Valley, south of the Himalayas at 1550m above sea level and is situated 30 km southeast of Kathmandu

तेस्रो नगरसभा संचालन सम्बन्धमा

मिति २०७५/०३/१० गते हुने धुलिखेल नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाको पहिलो वैठकमा उपस्थित भई वैठकका गतिविधि अवलोकन गर्न ईच्छुक नगरवासीहरुले  मिति २०७५/०३/०८ गते शुक्रवार दिउँसो २:०० बजे सम्म आफ्नो नाम नगरपालिकाको सम्पर्क नं.

आ व २०७५/७६ को वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा अन्तर्गत वडा नं ७ मा वडा भेला आयोजनाका झलकहरु

आ व २०७५/७६ को वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा अन्तर्गत वडा नं ११ मा वडा भेला आयोजनाका झलकहरु

Pages