Brief Introduction

Dhulikhel , a place  filled with majestic beauty is located in kavrepalanchok district at the Eastern rim of Kathmandu Valley, south of the Himalayas at 1550m above sea level and is situated 30 km southeast of Kathmandu

धुलिखेल नगरपालिका केन्द्रीय पंजीकरण विभागद्वारा सम्मानित |||

धुलिखेल नगरपालिकाले Online प्रणालीको विस्तार/ बैकिङ्ग प्रणालीको अवलम्बन / समग्र रुपमा स्थानीय तहबाट पंजीकरण/ सामाजिक सुरक्षा तर्फ उल्लेखनीय तथा उत्कृष्ट कार्य संचालन गरे अनुरुप, नगरपालिकाको उच्च मूल्यांकन गर्दै केन्द्रीय पंजीकरण विभागद्वारा सम्मान-पत्र सहित सम्मानित हुन सफल भएको छ |||

धुलिखेल नगरपालिका तथा Micro Enterprise Development program UNDP बीच उद्यमशीलता बिकास स्वरोजगार प्रबर्धन र गरिबि निवारण गर्ने कार्यका लागि दुइ पक्ष बीच सम्झौता सम्पन्न !

मिति:२०७४/०६/०९ गते