FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

मौजुदा सुची दर्ता फाराम

डाउनलोड गर्नका लागि तलको लिंकमा जानुहोस |

अनलाईन घटना दर्ता सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम

अनलाईन घटना दर्ता सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम अनलाईन घटना दर्ता सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम अनलाईन घटना दर्ता सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम

यस धुलिखेल नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका अन्तर्गतका विभिन्न वडाहरुको वडा सचिव ज्युहरु, कम्प्युटर सहायक/ सामाजिक परिचालकहरुलाई अनलाईन घटना दर्ता (VERSS-MIS)  सम्बन्धि   आधारभूत जानकारी मुलक १ दिने  तालिम कार्यक्रम सन्चालन गरियो |

नगर परिषद सम्बन्धि सूचना

श्री सम्पूर्ण नगरवासीहरु,

विषय :- २९ औ नगर परिषद सम्बन्धमा |

Pages