FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

कोष व्यवस्थापन प्रणाली( Sub-National Treasury Regulatory Application (SuTRA) मा थप गरिएको आन्तरिक आय अर्थात राजश्व Module धुलिखेल नगरपालिकाबाट परिक्षण गर्न माननीय अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल ज्यूद्वारा Virtual विधि मार्फत प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै !!

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा संचालित संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली( Sub-National Treasury Regulatory Application (SuTRA) मा थप गरिएको आन्तरिक आय अर्थात राजश्व Module धुलिखेल नगरपालिकाबाट परिक्षण गर्न माननीय अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल ज्यूद्वारा Virtual विधि मार्फत प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै !

Pages