FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

धुलिखेल नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्गमा छिरी शेर्पा,उपाध्यक्ष टासी ल्हमु शेर्पा र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको टोलिद्वारा धुलिखेल नगरपालिकाको भ्रमण !!

धुलिखेल नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्गमा छिरी शेर्पा,उपाध्यक्ष टासी ल्हमु शेर्पा र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको टोलिद्वारा धुलिखेल नगरपालिकाको भ्रमण तथा धुलिखेलले गरेका असल अभ्यासबारे अन्तरक्रिया एबं छलफल !!

धुलिखेल नगरपालिकाको स्वस्थ सहर अभियानको स्वास्थ्य तथ्याँक र पञ्जीकरण कार्य बारे स्थलगत अध्ययन,अवलोकनका क्रममा WHO Headquarter,WHO SERO,UNICEF Headquarter,UNICEF ROSA र UNFPA को संयुक्त टोलिद्वारा नगर प्रमुख सहितको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

धुलिखेल नगरपालिकाको स्वस्थ सहर अभियानको स्वास्थ्य तथ्याँक र पञ्जीकरण कार्य बारे स्थलगत अध्ययन,अवलोकनका क्रममा WHO Headquarter, WHO SERO,UNICEF Headquarter, UNICEF ROSA तथा UNFPA को संयुक्त टोलिद्वारा नगर प्रमुख सहितको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न !!साथै उक्त टोलिद्वारा धुलिखेल अस्पताल

Pages