FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

नेपालका लागि बेलायतका राजदुत Nicola Pollitt द्वारा धुलिखेल नगरपालिकाको भ्रमण !!

नेपालका लागि बेलायतका राजदुत Nicola Pollitt द्वारा धुलिखेल नगरपालिकाको भ्रमण एबं बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्मित एबं स्थानीय तहहरुले लेखा प्रणाली व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरेको स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली(SuTRA) ले स्थानीय लेखा प्रणाली व्यवस्थापनमा पुर्याएको सहयोग,यसका समस्या एबं प्रणालीम

काठमाडौँ बिश्वबिद्यालयमा दिगो विकास बिषयमा स्नातकोतर बिषय अध्यनरत बिद्यार्थीहरु बीच धुलिखेल नगरपालिकामा Solid Waste management, water and Sanitation लगायतका विषयमा भएका योजना तथा कार्यक्रम विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन हुँदै |

काठमाडौँ बिश्वबिद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन डा.सुरेश गौतम तथा काठमाडौँ बिश्वबिद्यालयमा दिगो विकास बिषयमा स्नातकोतर बिषय अध्यनरत बिद्यार्थीहरु बीच धुलिखेल नगरपालिकामा Solid Waste management, water and Sanitation लगायतका विषयमा भएका योजना तथा कार्यक्रम विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन हुँदै |

Pages