FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

आ.व. ०७३/०७४ को सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

मिति २०७३/०७/३० दिनको १:०० बजे धु.न.पा सभाहलमा हुने-आ.व.०७३/०७४ मा सम्पादन गरिएका योजना,कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा उपस्थिति को लागि सम्पूर्ण वडावासी हरुमा हार्दिक अनुरोध छ|

Notice of FY 2072/73 Yearly Progress Review of Dhulikhel Municipality

आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति  समिक्षा सम्बन्धी धुलिखेल नगरपालिकाको सूचना ।​

Pages