धुलिखेल नगरपालिकाको एकाईसौ कार्यपालिका बैठक सम्पन्नहुदै !!!