FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

धुलिखेल नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा सम्पन्न |

मिति २०७४/०३/३० गते धुलिखेल नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक नीति,कार्यक्रम तथा बजेट ,धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७४ र धुलिखेल नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४ प्रथम नगर सभाबाट पारित भई स्वीकृत गर्दै प्रथम नगर सभा सफलता पुर्वक समापन गरिएको छ |

धुलिखेल नगरपालिकाको पहिलो नगर सभामा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट |

मिति २०७४/०३/२५ गते  धुलिखेल नगरपालिकाको पहिलो नगर सभामा नगर प्रमुख श्री अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत नीति,कार्यक्रम तथा बजेट |

Pages