FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

व्याक–हू लोडर संचालनको लागि सेवा करारमा लिने बारे सूचना

धुलिखेल नगरपालिका काार्यलय

धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक

प्रथम पटक पकाशित मिति २०७३/०४/२८

फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यसम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्र भित्र उत्पन्न हुने फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

धुलिखेल नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण तयार गर्ने

धुलिखेल नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण (Municipality Profile) तयार गर्ने बारेको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२-१२-१८

Pages