FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यसम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्र भित्र उत्पन्न हुने फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

धुलिखेल नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण तयार गर्ने

धुलिखेल नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण (Municipality Profile) तयार गर्ने बारेको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२-१२-१८

ब्याक हु लोडर खरिद

 

Invitation for Bids

Office of Dhulikhel Municipality

Dhulikhel Kabharepalanchok

 

Invitation for Bids for Procurement of Supply and Delivery of Backhoe Loader

First date of publication:  2072/8/11

Pages