FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७२/०७३ को सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

मिति २०७३/०७/२६ दिनको १:०० बजे धु.न.पा सभाहलमा हुने-आ.व.०७२/०७३ मा सम्पादन गरिएका योजना,कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा उपस्थिति को लागि सम्पूर्ण वडावासी हरुमा हार्दिक अनुरोध छ|