FAQs Complain Problems

समाचार

एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली IEMIS सम्बन्धि सामुदायिक /संस्थागत बिद्यालयका EMIS सम्पर्क शिक्षकहरुका लागि एक दिवसीय तालिम कार्यक्रम नगर सभाहलमा संचालन हुँदै !!