FAQs Complain Problems

समाचार

धुलिखेल नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा तथा बिभिन्न प्रकारका कर राजश्व भुक्तानी लाई Online प्रबिधि (E-Payment) मार्फत गर्ने प्रयोजनको लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था ई-सेवा र धुलिखेल नगरपालिका बीच सम्झौता(MOU)सम्पन्न !!!