FAQs Complain Problems

समाचार

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउन ईच्युक व्यक्ति, फर्म, संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले उक्त निवेदनको ढाँचालाई Download गरी आवश्यक विवरणहरु भरी नगरपालिकामा पेश गर्न सकिनेछ ।

 

Supporting Documents: