FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय पर्व नव दुर्गा जात्रा पर्वको अवसरमा मिति २०७९/११/१६ गते यस धुलिखेल नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मातहतका वडा कार्यालय एवं स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरु वन्द रहने वारे सूचना ।