FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

फोहोरमैला सम्बन्धी सूचना

 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७२/०८/१० गते

बढुवा सिफारीश सूचना

बढुवा सिफारीस सूचना

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

पदपूर्ति समिति

धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक

बढुवा सिफारीश

कार्यालयमा सूचना प्रकाशित मिति २०७२/०७/१८

वडा नागरिक मञ्च समिति गठन सम्बन्धी सूचना

वडा नागरिक मञ्च गठन सम्बन्धी सूचना

यस धुलिखेल नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा सामाजिक परिचालन अन्तर्गत वडा नागरिक मञ्च समिति गठन गरिसकिएकोमा थप वडाहरु १०, ११, १२ र १३ (तत्कालिन काभ्रे गा.वि.स) क्षेत्रहरुमा समेत गठन गरिने भएकोले सम्बन्धित वडा अन्तर्गतका लैङ्गिक एंवम् सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजाति तथा सामाजिक सँस

बिज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

धुलिखेल, काभ्रे

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्र भित्र बिज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

 

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः ०७२/०६/२० गते)

 

बार्षिक प्रगति समिक्षा

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

यस धुलिखेल नगरपालिकाको आ.व. २०७१/७२ मा भए गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपशिलको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकाले सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

बालबालिकालाई श्रममा नलगाऔंं, बालश्रम मुक्त समाज निर्माण गरौं ।

धुलिखेल नगरपालिकामा निकृष्ठ प्रकारको बालश्रम निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत बालश्रम मुक्त नगर अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन  तपाईहरुको घर-घरमा हरियो झण्डा राख्ने अभियानमा सक्रिय सहभागी भई यस धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.

दर्ता भएका संस्थाहरु

यस धुलिखेल नगरपालिकामा दर्ता भएका संस्थाहरु हेर्न यहाँ जानुहोस् ।

 

Pages