FAQs Complain Problems

समाचार

छुट जग्गा दर्ता सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर फिल्ड निरिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था वाहेक सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– सर्जमीन २००/– जम्मा ४२५/–
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,
स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
फिल्ड बुक
नाता प्रमाणित
मृत्युदर्ता
नागरिकता / जन्म दर्ता
नापी नक्साकोे फोटोकपी