FAQs Complain Problems

समाचार

धरौटि फिर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
धन बहादुर बस्नेत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका ("आर्थिक प्रशासन उप-शाखा")
सेवा शुल्क: 
धरौटी बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
 • धरौटिको सक्कली रसिद
 • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन
 • प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी
 • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय
 • प्रतिलिपी
प्रक्रिया: 
 • निवेदन दर्ता,
 • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
 • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप
 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • धरौटी फिर्ताको निर्णय
 • धरौटी फिर्ता