FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुबाट चालू आ.व.मा भए गरेका नविनतम विकास उपलब्धी सिकाई आदान प्रदान सम्बन्धी २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुनुभई प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै नगर उप-प्रमुख !!

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुबाट चालू आ.व.मा भए गरेका नविनतम विकास उपलब्धी सिकाई आदान प्रदान सम्बन्धी २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुनुभई प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै नगर उप-प्रमुख श्री बिमला कुमारी

Pages