FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

मिति २०७३-०४-२४ को परिपत्र अनूसार श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सुचना प्रकाशित अनूसार यस धूलिखेल नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक निकाय, सामुदायिक स्वामित्वका संस्था, नागरिक सचेतना केन्द्र, टोल विकास संस्था,उपभोक्

भुकम्प पीडित लगत सम्झौता अवस्था

तलको लिङ्कमा गएर भुकम्प पीडित हरुको लगत सम्झौता तथा गुनासोहरु हेर्नुहोस् ।

http://bit.ly/2ba7AH0

 

 

व्याक–हू लोडर संचालनको लागि सेवा करारमा लिने बारे सूचना

धुलिखेल नगरपालिका काार्यलय

धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक

प्रथम पटक पकाशित मिति २०७३/०४/२८

Pages