FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नगर परिषद सम्बन्धी सूचना

श्री सम्पूर्ण नगरवासीहरु ,

विषय :- २८ औ नगर परिषद सम्बन्धमा |

फोहोरमैला सम्बन्धी सूचना

 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७२/०८/१० गते

बढुवा सिफारीश सूचना

बढुवा सिफारीस सूचना

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

पदपूर्ति समिति

धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक

बढुवा सिफारीश

कार्यालयमा सूचना प्रकाशित मिति २०७२/०७/१८

वडा नागरिक मञ्च समिति गठन सम्बन्धी सूचना

वडा नागरिक मञ्च गठन सम्बन्धी सूचना

यस धुलिखेल नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा सामाजिक परिचालन अन्तर्गत वडा नागरिक मञ्च समिति गठन गरिसकिएकोमा थप वडाहरु १०, ११, १२ र १३ (तत्कालिन काभ्रे गा.वि.स) क्षेत्रहरुमा समेत गठन गरिने भएकोले सम्बन्धित वडा अन्तर्गतका लैङ्गिक एंवम् सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजाति तथा सामाजिक सँस

बिज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय

धुलिखेल, काभ्रे

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्र भित्र बिज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

 

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः ०७२/०६/२० गते)

 

बार्षिक प्रगति समिक्षा

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

यस धुलिखेल नगरपालिकाको आ.व. २०७१/७२ मा भए गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपशिलको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकाले सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Pages